Uslovi poslovanja internet trgovine CITYTIME

 

UOPŠTENO

Internet stranica www.citytime.ba  u vlasništvu je firme CITYTIME d.o.o.,Marije Bursać 5,

Banja Luka,Bosna i Hercegovina. Opšti uslovi poslovanja vrijede za registrovane korisnike. Registrovani korisnik (u daljnjem tekstu korisnik ili registrovani korisnik) može postati svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uslove poslovanja firme CITYTIME d.o.o. Prilikom prve kupovine kupac se treba registrovati i pritom ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima. Prihvaćanje opštih uslova poslovanja kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje registrovani korisnik. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. CITYTIME d.o.o. ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zloupotrebi odgovarajuće postupiti. CITYTIME d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotreebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja ove internetske stranice.
Registrovani korisnik ima pravo kupovati artikle na stranici www.citytime.ba  i koristiti ih u dobroj vjeri i namjeri.
 CITYTIME d.o.o. zadržava pravo promjene opštih uslova poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će korisnik biti obaviješten e-mailom. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktuelnim pravilima i uslovima korištenja istih, a prilikom potvrde kupovine to i potvrđuje.
CITYTIME d.o.o. nastoji da informacije o artiklima budu tačne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih grešaka u objavljenim informacijama. CITYTIME d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivicu za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju na ovoj internetskoj stranici, kao ni za tačnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice ili njezinih dijelova. Fotografije i prikazi na ovoj stranici i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda. Ukoliko dobavljiv proizvod značajno odstupa od proizvoda traženih karakteristika CITYTIME d.o.o. će kupca korisnika obavijestiti i postupiti prema dogovoru.

 

NARUČIVANJE

Svaki registrovani korisnik može kupovati artikle iz ponude  CITYTIME d.o.o. prikazane na internet stranici www.citytime.ba. Kupoprodajni ugovor između registrovanog korisnika i CITYTIME d.o.o. postaje pravovaljan nakon prijema naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje BiH.
CITYTIME d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slučaju nemogućnosti isporuke, CITYTIME d.o.o. će kontaktirati korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda, dok će ostali dostupni proizvodi biti isporučeni. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda CITYTIME d.o.o. će izvršiti povrat sredstava.

 

CIJENE I TROŠKOVI DOSTAVE

Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama,s uključenim PDV-om 17%. Ponuda i cijene za specijalne akcije i popuste vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.
Troškovi dostave su besplatni za sve pošiljke.

 

 

GARANCIJA, REKLAMACIJE I SERVIS

 

Svi proizvodi ponuđeni na stranici www.citytime.ba pokriveni su garancijom proizvođača.

Garantni uslovi na proizvode je odredio proizvođač i kao takve ih CITYTIME d. o.o. prenosi korisnicima.
Svi proizvodi su prije predaje dostavnoj službi detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja korisnik primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati zaposlene CITYTIME d. o.o., te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom.

U tom slučaju, CITYTIME d.o.o. će, o svom trošku, korisniku isporučiti novi proizvod.
U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu rješavaju se u okviru garantnog roka i pod uslovima garancije za taj proizvod, gdje korisnik kontaktira CITYTIME d.o.o. na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, lično).
Dobavljači proizvoda koji se nude na stranici www.citytime.ba osiguravaju servis u skladu sa zakonskim propisima BiH.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz artikl te postupite u skladu s upustvom ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnih rokova, što ne podrazumjeva kvarove nastale unutar 7 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba direktno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s upustvom na garantnom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 051 216 156 ili putem e-maila info@citytime.ba

 

DOSTAVA

Dostava naručenih i plaćenih proizvoda odvija se putem dostavne službe A2B, a u roku od 5-7 radnih dana. Dostava se vrši isključivo na području BiH.
Prilikom preuzimanja korisnik je dužan identificirati se radniku dostavne službe, provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te u slučaju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu čime potvrđuje prijem pošiljke. U slučaju oštećenja pošiljke, korisnik je dužan odmah reklamirati pošiljku radniku dostavne službe. CITYTIME d.o.o. odriče se bilo kakve odgovornosti koja mogu nastati od trenutka uručenja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke korisniku.

 

NAČIN PLAĆANJA ZA ONLINE NARUDŽBE

 

PLAĆANJE PO PREDRAČUNU

Naručene proizvode korisnik može platiti putem virmana (opšta uplatnica ili internet bankarstvo), pouzećem ili kreditnom karticom.
Ukoliko korisnik odabere plaćanje virmanom ili opštom uplatnicom, na njegovu e-mail adresu biće poslana potvrda narudžbe te podaci potrebni pri uplati. Naručeni proizvodi se dostavljaju korisniku po verifikovanju uplate, a u skladu s uslovima dostave.

 

PLAĆANJE POUZEĆEM
Ukoliko korisnik odabere opciju plaćanja pouzećem, na njegovu e-mail adresu biće poslana ponuda po kojoj će morati izvršiti uplatu radniku dostavne službe pri isporuci.

 

PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM

Naručene proizvode moguće je platiti on line, jednokratno, po važećoj maloprodajnoj cijeni, slijedećim kreditnim karticama: MasterCard®, Maestro® ili Visa® karticom. Kreditna kartica korisnika nije automatski terećena za navedeni iznos. Postupak je slijedeći: prvo se provjerava raspoloživost naručenih proizvoda. Kada radnici potvrde raspoloživost proizvoda,

i proizvod bude spreman za isporuku, tek tada se tereti izabrana kartica.

O svakom koraku, bićete obaviješteni automatski, putem elektronske pošte.

Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na CITYTIME serveru. 

Cijeli postupak autorizacije kreditnih/debitnih kartica je vrlo siguran jer se za komunikaciju između ePay aplikacije i servera koristi sigurna VPN veza. Isto tako, podaci o broju kreditne kartice se ne zapisuju čime se spriječava mogućnost zloupotrebe brojeva kartica.

 

 

 

 

KOMUNIKACIJA

Na korisnikovu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, potvrda narudžbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju, potvrda o terećenju kartice ili otkazivanju transakcije). Dužnost je korisnika dati ispravne podatke o važećoj e-mail adresi.

 

KONTAKT

Sve primjedbe ili prijedloge vezane uz internetsku trgovinu www.citytime.ba  svaki korisnik slobodno može poslati na email adresu:

internet@citytime.ba

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Zaštita vaših ličnih podataka regulisana je Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Vaše lične podatke koje dajete dobrovoljno sačuvaćemo u našoj evidenciji. Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, slanje promotivnih materijala, za unaprjeđenje odnosa sa registrovanim korisnicima te radi provjere i autorizacije prilikom plaćanja kreditnom karticom. Registracijom na našim internet stranicama dajete Vašu saglasnost za obradu Vaših podataka u navedene svrhe. Registrovani korisnik je saglasan da mu se CITYTIME d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi. U svakom trenutku registrovani korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želi primati naše newslettere ili promocijske ponude dovoljna je pismena obavijest.
*Unos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom koji osigurava sistem nadležne banke za on-line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se preko banke korištenjem 3D secure sustava.
CITYTIME d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu ličnim podacima registrovanih korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o registrovanim korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informiše korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno daje registrovanim korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o registrovanim korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi radnici CITYTIME d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

REKLAMACIJE I POVRATI

I najbolji griješe... ako ste dobili krivi proizvod ili ste se pri narudžbi zabunili ili Vam proizvod ne odgovara,slobodno nas kontaktirajte na mail info@citytime.ba i rado ćemo Vam izaći u susret!

 

USLOVI, ROKOVI I POSTUPAK IZVRŠAVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed. Ako Prodavac nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora po Zakonu o zaštiti potrošača.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti CITYTIME d.o.o  o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na linku i Kupac ga može elektronički poslati i ispuniti.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz člana Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je,u skladu sa  Zakonom o zaštiti potrošača,te obavijestit CITYTIME d.o.o o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda CITYTIME d.o.o Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
CITYTIME d.o.o  mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je primila obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor u skladu sa  Zakonm o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. CITYTIME d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izrazitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prevoza koji je ponudio Kruna CITYTIME d.o.o
CITYTIME d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag uCITYTIME d.o.o , ako bi o tome  CITYTIME d.o.o bila obaviještena prije prijema robe. CITYTIME d.o.o  mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izrazito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
- ugovor CITYTIME d.o.o  u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izrazit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena zavisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan uticaja CITYTIME d.o.o , a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
- Kupac posebno zahtijevao posjetu CITYTIME d.o.o  radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takve posjete, uz one usluge koje je Kupac izjavom zahtijevao, CITYTIME d.o.o pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je neophodna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
- predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izrazit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
te drugi razlozi propisani odrebama Zakona o zaštiti potrošača.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te CITYTIME d.o.o nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Potvrdu prijema obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavac će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektronskom poštom.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

 

CITYTIME d.o.o odgovara za materijalne nedostatke proizvoda u skladu sa  Zakonu o obveznim odnosima.
 CITYTIME d.o.o odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. CITYTIME d.o.o odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumjeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prelaza rizika postojao u vrijeme prelaza rizika, osim ako Prodavac  ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavac ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:
• ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet,
• ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata CITYTIME d.o.o  ili mu je morala biti poznata,
• ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
• kad je CITYTIME d.o.o  predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
• ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave CITYTIME d.o.o , proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
• ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
• ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako  CITYTIME d.o.o nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile osporene do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu uticale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

CITYTIME d.o.o  ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. CITYTIME d.o.o odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili osobine.
 

Preporučujemo Vam:
-da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na www.citytime.ba prilikom izbora proizvoda,

-da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

-da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili

-ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju, obavezno je uz kupljeni proizvod priložiti račun za isti, te jamstveni list ukoliko ga proizvod ima.

 

Želimo Vam ugodnu i uspješnu kupovinu u internet trgovini CITYTIME!

 

Izdelava spletne trgovine
Kolačići za analiziranje
Analizirajući podatke kako bismo mogli znati kako koristite Internet i kako ga možemo poboljšati
Facebook Kolačići
omogućujući dijeljenje i lajkanje na Facebooku, Twitteru, Pinterestu i marketing
Kolačići za chat
Oglašivački kolačići
Za omogućavanje slanja informacija drugim internetskim stranicama kako bi prema njima prilagodile svoje oglase
Što su kolačići?
Posjetom i korištenjem web mjesta pristajete na korištenje i snimanje kolačića.OK Saznajte više o kolačićima